Alternatív tanulási módszerek gyógypedagógus szemmel

Én abban az életszakaszban találkoztam a tanulási coachinggal, amikor több éves távolmaradás/ gyes / után a munkába való visszatérés előtt álltam.  Tele voltam kétségekkel, bizonytalansággal.

A képzés megtanított arra, hogyan tűzzek ki helyesen célokat, hogyan építhető fel a célhoz vezető út és, hogy az út során fellépő akadályokat, stresszt hogyan, miként lehet feloldani. Ezekhez kaptam kézzelfogható, gyakorlatias útmutatót, tele játékos gyakorlattal.

Mindeközben olyan ismeretekre tettem szert, amit azóta is sikerrel alkalmazok a gyógypedagógusi munkám és az otthon nevelt négy gyermekem körében.

A tanulási coaching-on elsajátított ismereteimet elsősorban felső tagozatos tanulóimnál alkalmazom. A tanulási szokások, stílusok feltárásával és tudatosításával igyekszem felhívni a tanulók figyelmét arra, hogy a tanulási teljesítmény nagyban függ, a tanulási szokásoknak megfelelően kialakított tanulási környezettől, és a tanulási stílusnak megfelelő stratégia megválasztásától. Mivel a gyenge tanulási motiváció a mai fiatalok többségét érintő egyik legfőbb probléma, ezért a tanulási cél, akcióterv felállítása fontos része a Tanulási Coachingnak, felkelti a tanulási motivációt, célt ad a tanulásnak. Céljaik megvalósításához több tanulási technika közül választhatnak a tanulók a saját stílusuknak megfelelően. A rendszeres folyamatellenőrzés is része a coachingnak, amely lehetőséget biztosít a célok átgondolására, szükség esetén módosításukra.

Óraterv készítésnél, csoportalkotásnál a / GARDNER/ 8 intelligencia teszt vizsgálat eredményeire támaszkodva jobban tervezhető a többség számára hatékony módszer(ek) kiválasztása és biztosítható a tananyag  multiszenzoros feldolgozása. Ezzel színesebbé, eredményesebbé tehetők az órák.

A coaching sikeresen alkalmazható módszereket nyújt azokra az esetekre is, ha a célhoz vezető úton, valamilyen korlátozó hiedelem, akadály /stressz, önbizalom hiány/ lép fel.

Ezáltal válik a tanulási coaching, egy teljes tanulási folyamatot támogató rendszerré, amely hozzájárul a tanulók tanulás képességeinek és megküzdési stratégiáiknak a fejlődéséhez.

Illésné Baranyi Márta

Gyógypedagógus, Tanító, Élménytréner, Tanulási Coaching szakember

Hasonló cikkek